Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski pod adresem www.hurtex.com.pl

1. Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sprzedawca – HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Kilińskiego 120, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 5731104739, prowadzący sprzedaż Towarów za pośrednictwem SKlepu internetowego www.hurtex.com.pl

Sklep internetowy hurtex.com.pl lub Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski, dostępny pod domeną internetową www.hurtex.com.pl;

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego hurtex.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym hurtex.com.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

Kupujący – Klient, także będący konsumentem, dokonujący zakupu towarów oferowanych w Sklepie internetowym hurtex.com.pl

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym hurtex.com.pl, której dotyczy Umowa Sprzedaży, Zamówienie

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego hurtex.com.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Postanowienia ogólne

Strona internetowa www.hurtex.com.pl prowadzona jest przez HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski, z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 120, 42-200 Częstochowa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 5731104739. Strona internetowa www.hurtex.com.pl to Sklep internetowy hurtex.com.pl, dostępny na witrynie www.hurtex.com.pl , gdzie szybko i bezpiecznie można kupić produkty w atrakcyjnych cenach. Sprzedawca dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt. 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- drogą elektroniczną - e-mail: biuro@hurtex.com.pl

- drogą telefoniczną pod numerem +48 34 361 08 31 – linia telefoniczna czynna w godzinach: od 8.00 do 16.00, koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora; 

Sklep internetowy hurtex.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowy hurtex.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym hurtex.com.pl nie wymaga rejestracji, jednakże Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

Zalecane jest jednak utworzenie Konta Klienta co znacznie ułatwi dokonywanie przyszłych zakupów. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy Przedsiębiorcy), nazwiska (lub NIP w przypadku Przedsiębiorcy), pełnego adresu zamieszkania lub adresu siedziby Przedsiębiorcy oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie powyższych informacji jest konieczne z uwagi na obowiązki nałożone na Sprzedającego ustawami:

ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. z późn. zm.);

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.).

Przesyłki są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient może wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wprowadzić zmiany kontaktując się telefonicznie pod numer +48 34 361 08 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 bądź e-mailem: biuro@hurtex.com.pl z pracownikiem sklepu internetowego hurtex.com.pl.

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zakupami. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) (dalej zwane „RODO”). O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów na stronie internetowej oraz drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://www.hurtex.com.pl/index.php?id_cms=3&controller=cms

3. Zamówienia i dostawa

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem witryny internetowej www.hurtex.com.pl

Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia

Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT (cena brutto), ale nie zawierają kosztów przesyłki, doliczanych w trakcie składania zamówienia w zależności od wybranej formy płatności i dostawy.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności Payeezy (First Data S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Polska).

Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku. Zamówienia przyjęte do realizacji przed godziną 12:00 w dniu roboczym od poniedziałku do piątku wysyłane są w następnym dniu roboczym (lub w innym czasie, o którym klient informowany jest na karcie produktu).

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po wybraniu przez Klienta takiej opcji podczas składania zamówienia.

Przesyłki nadawane są 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Zamówienia przyjęte do realizacji przed godziną 12:00 wysyłane są w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych (lub w innym czasie, o którym klient informowany jest na karcie produktu), a przyjęte po godzinie 12:00 w ciągu trzech kolejnych dni roboczych (lub w innym czasie, o którym klient informowany jest na karcie produktu).

Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy.

Czas i forma realizacji zamówienia będzie zgodna z wybraną przez Klienta metodą dostawy.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedawca zastrzega możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, iż oferta nie została przyjęta, w wyniku czego nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży i zamówienie nie zostanie zrealizowane.

A. Bezpieczeństwo płatności

A1. Sprzedawca, kierując się względami bezpieczeństwa swoich Klientów zdecydowała się na wykorzystanie systemu płatności Payeezy (First Data S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Polska)

A2. System Payeezy, czuwa nad bezpiecznym dokonaniem transakcji kartą, umożliwiając taki sposób prowadzenia autoryzacji, w którym pracownicy Sprzedawca nie mają dostępu do przesłanych przez Kupujących numerów kart płatniczych.

A3. System tpay posiada gwarancję bezpieczeństwa PCI DSS, 3D Secure

A4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payeezy

B. Czas oczekiwania

B1. czas oczekiwania jest to czas kompletowania przesyłki oraz czas potrzebny przewoźnikowi do jej dostarczenia.

B2. Czas kompletowania przesyłki jest to czas od przyjęcia zamówienia do momentu nadania przesyłki.

C. Zamówienie przyjęto do realizacji, gdy:

C1. karta zostanie zautoryzowana

C2. e-przelew zostanie zautoryzowany

C3. Sprzedawca otrzyma potwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy

C4. w przypadku płatności za pobraniem bezpośrednio po złożeniu zamówienia

C5. Przesyłki nadawane są 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Przesyłki przyjęte do realizacji przed godziną 12 wysyłane są w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych (lub w innym czasie, o którym klient informowany jest na karcie produktu), przyjęte po godzinie 12, w ciagu trzech kolejnych dni roboczych (lub w innym czasie, o którym klient informowany jest na karcie produktu).

D. Czas dostawy

D1. zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy

D2. Dostępne formy dostawy, patrz: Warunki zakupu i dostawy

4. Zwroty i reklamacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru (objęcia go w posiadanie). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Szczegółowe pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od Umowy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot towaru Klient powinien dokonać niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany Towar należy odesłać w stanie nienaruszonym (niepogorszonym) razem z otrzymanym potwierdzeniem zakupu oraz formularzem zwrotu dołączonym do zamówienia lub dostępnym TUTAJ na adres: HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „zwrot”. Zwroty dokonywane są na koszt i ryzyko Klienta. Zwrotu zapłaty za towar dokonujemy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika „Protokołu szkodowego”. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (dokumentu sprzedaży) oraz opisać przedmiot reklamacji.

W przypadku niezgodności zawartości dostarczonej przesyłki z zamówieniem Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi na swój koszt towaru zgodnego z zamówieniem, zaś Klient zobowiązuje się do odesłania na adres Sprzedawcy HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski, 42-200 Częstochowa oraz na jej koszt towaru niezgodnego z zamówieniem.

Opinie i pytania dotyczące pracy strony internetowej i sposobu realizacji zamówień prosimy kierować na adres: biuro@hurtex.com.pl

Towar posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu to 12, 24 lub 36 miesiące liczone od daty odebrania przesyłki. Procedury reklamacyjne z tytułu Gwarancji przeprowadzane są za pośrednictwem Sprzedającego.

Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.

Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym TUTAJ.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

5. Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) (dalej zwane RODO przekazujemy Państwu jako Klientom sklepu internetowego www.hurtex.com.pl następujące informacje:

5.1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów, będących osobami fizycznymi (dalej zwani pojedynczo „Klientem”) w związku ze złożeniem zamówienia (dalej zwane „Zamówieniem”) i zwarciem umowy sprzedaży (dalej zwana „Umową”), za pośrednictwem strony www.hurtex.com.pl jest HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 120 (dalej zwany „Sprzedawcą”).

W sprawach związanych z jego danymi osobowymi, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

pod adresem e-mail: biuro@hurtex.com.pl

korespondencyjnie na adres: HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski, Kilińskiego 120, 42-200 Częstochowa

5.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Składając Zamówienie, Klient ma możliwość, odrębnie od złożenia samego Zamówienia, wyrażenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów – tj. w celu prowadzenia przez Sprzedawcę działań marketingowych wobec Klienta za pomocą komunikacji elektronicznej. 

5.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane przekazane przez Klienta w związku z Zamówieniem będą przetwarzane:

5.3.1. w celu realizacji przez Administratora na rzecz Klienta procesu sprzedaży produktów na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej za pomocą strony internetowej www.hurtex.com.pl –  tj. w celu zawarcia oraz wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

5.3.2. w celu prowadzenia wobec Klienta działań marketingowych za pomocą komunikacji elektronicznej celem ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

5.3.3. w celu archiwizacji po wykonaniu Umowy w związku z wykonaniem obowiązku prawnego nałożonego na Administratora z tytułu zawarcia Umowy z Klientem – tj. obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w szczególności z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa oraz z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

5.3.4. w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora – tj. przetwarzanie może nastąpić w zakresie niezbędnym:

- w celu analitycznym, aby dokonywać lepszego doboru usług dla potrzeb klientów, poprawy obsługi klienta oraz innych systemów sprzedażowych

- w celu oferowania bezpośrednio przez Sprzedawcę produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego

- dla ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń, aż do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń (cele dowodowe)

- w celu archiwalnym przez okres określony przepisami prawa polskiego (cele dowodowe) (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)

5.4. Wymóg podania danych

- Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie Zamówienia, w związku z koniecznością realizacji Umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożliwość zawarcia Umowy przez Klienta ze Sprzedawcą. 

- Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie zgody, o której mowa w pkt 1 powyżej (w zakresie marketingu za pomocą komunikacji elektronicznej) jest dobrowolne, a niewyrażenie tej zgody nie powoduje dla Klienta żadnych konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na zawarcie i realizację Umowy. 

5.5. Odbiorcy danych 

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane: 

5.5.1. Podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-rachunkową Sprzedawcy

5.5.2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Sprzedawcy

5.5.3. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Sprzedawcy, w szczególności w zakresie prowadzenia systemu sprzedażowego na stronie www.hurtex.com.pl

5.5.4. Podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi kurierskie w zakresie dostawy towaru objętego Umową do/od Klienta.

5.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Dane osobowe Klientów nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych. 

5.7. Okres przechowywania danych 

Dane Klienta będą przechowywane przez:

5.7.1. okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż do 10 lat od daty wymagalności roszczeń – np. od daty wykonania Umowy  lub od daty wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z rękojmi  

oraz

5.7.2. okres niezbędny dla archiwizacji dokumentów w celach podatkowych.  

5.8. Uprawnienia

5.8.1. Klient ma  prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych

b. sprostowania swoich danych osobowych 

c. usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

e. do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,

f. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyrażenia takiej zgody, o której mowa w pkt 2 powyżej) – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody

g. do przenoszenia danych – w odniesieniu do danych, co których wyrażono zgodę na przetwarzanie lub objętych umową oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.8.2. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych (prawo do sprostowania swoich danych):

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient posiadający konto w sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej www.hurtex.com.pl, ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres:  biuro@hurtex.com.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji na stronie internetowej www.hurtex.com.pl

5.8.3. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej Umowy:

a. Udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje nie później niż w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5.9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

6. Kontakt

Z Sprzedawcą można skontaktować się:

1. Pod adresem e-mail: biuro@hurtex.com.pl

2. Pod numerem telefonu: +48 34 361 08 31, linia telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00;

3. Pod adresem:

HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski

Kilińskiego 120

42-200 Częstochowa

DANE FIRMY:

HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski

Kilińskiego 120

42-200 Częstochowa

NIP 5731104739

ZWROT TOWARU NA ADRES:

HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski

Kilińskiego 120

42-200 Częstochowa

Rachunek bankowy:

96 1050 1142 1000 0090 6822 6712

ING Bank Śląski Oddział w Częstochowie

7. Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

8. Postanowienie końcowe

Integralną częścią Regulaminu są załączniki tj. pouczenie o odstąpieniu od Umowy i formularz odstąpienia od umowy, który dostępny jest TUTAJ.

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

Niniejszy Regulamin podlega i należy interpretować zgodnie z prawem polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

9. Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku gdy zawarli Państwo umowę dotyczącą więcej niż jednej rzeczy, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj, HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 120, 42-200 Częstochowa, adres korespondencyjny: HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski, Kilińskiego 120, 42-200 Częstochowa , tel: +48 34 361 08 31, adres e-mail: biuro@hurtex.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej – pocztą.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem wyznaczonego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz tj, HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 120, 42-200 Częstochowa, adres korespondencyjny: HURTEX BHP Tomasz Zbyszewski, Kilińskiego 120, 42-200 Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Zapisz się do naszego newslettera !